تبلیغات

 

 

تعرفه تبلیغات داخل صفحه اصلی
پنل مورد نظر تعداد بنرهای قابل نمایش 30 روز 60 روز با 5% تخفیف 90 روز با 10% تخفیف
1 1.500.000 تومان 2.850.000 تومان 4.050.000 تومان
2 1.300.000 تومان 2.470.000 تومان 3.510.000 تومان
2 1.100.000 تومان 2.090.000 تومان 2.970.000 تومان
2 900.000 تومان 1.710.000 تومان 2.430.000 تومان
2 850.000 تومان 1.615.000 تومان 2.295.000 تومان
2 800.000 تومان 1.520.000 تومان 2.160.000 تومان
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
دکمه بازگشت به بالا