تبلیغات

 

 

تعرفه تبلیغات داخل صفحه اصلی
پنل مورد نظرتعداد بنرهای قابل نمایش۳۰ روز۶۰ روز با ۵% تخفیف۹۰ روز با ۱۰% تخفیف
۱۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان۴.۰۵۰.۰۰۰ تومان
۲۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان۲.۴۷۰.۰۰۰ تومان۳.۵۱۰.۰۰۰ تومان
۲۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان۲.۰۹۰.۰۰۰ تومان۲.۹۷۰.۰۰۰ تومان
۲۹۰۰.۰۰۰ تومان۱.۷۱۰.۰۰۰ تومان۲.۴۳۰.۰۰۰ تومان
۲۸۵۰.۰۰۰ تومان۱.۶۱۵.۰۰۰ تومان۲.۲۹۵.۰۰۰ تومان
۲۸۰۰.۰۰۰ تومان۱.۵۲۰.۰۰۰ تومان۲.۱۶۰.۰۰۰ تومان
تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
دکمه بازگشت به بالا